הוראות שימוש במילון: הזן מילה ערבית בתעתיק לעברית , לדוגמא: 'טלאב', ולחץ על 'תרגם'

מילון ערבי-עבריכל הזכויות שמורות לאניס שפה וידע.
האתר עוצב ע"י אוהד צרפתי.